Om

Efter avslutad organistexamen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm fortsatte David Lundblad sina dirigentstudier vid Sibelius-Akademin i Helsingfors.

Hans verksamhet omfattar såväl kör som orkesterrepertoar och han har samarbetat med ensembler som Norrköpings symfoniorkester, Jönköpings symfoniorkester, Uppsala kammarorkester, Marinens musikkår och Finska radions kammarkör.


David Lundblads passion för samtida musik har resulterat i många spännande tonsättarsamarbeten och flertalet uruppföranden av såväl kör som orkestermusik varje år. Samarbeten som kan höras bland annat på skivan Ales Stenar med Ursus kammarkör. I stark kontrast till det samtida står hans brinnande intresse för Hugo Alfvéns musik och svensk körlyrik. Hans känsla för interpretation är ständigt närvarande med en subtil, uttrycksfull och naturlig frasering.


David Lundblad är sedan 2011 kormästare för Dalasinfoniettans kör och sedan 2015 är han husdirigent för Dalasinfoniettan. Han är även dirigent och konstnärlig ledare för Falu kammarkör. Han samarbetar regelbundet med artister som Dame Evelyn Glennie, Hugo Ticciati, Tuuli Lindeberg, Bengan Janson, Jill Jarman m. fl.


I november 2019 disputerade David Lundblad vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademin i Helsingfors med sin avhandling: Svensk körklang. Historiska, fonetiska och pedagogiska aspekter.


Han har även komponerat flertalet verk för orkester och kör samt en kammaropera.